โรงงานผลิต สายคล้องบัตร และอุปกรณ์เกี่ยวกับบัตร เรามีประสบการณ์ด้านการผลิตสายคล้องบัตร โดยตรงกว่า 20 ปี ที่มุ่งเน้นเรื่องคุณภาพของงาน สายคล้องบัตรเพื่อให้ลูกค้าใช้งานได้นาน และบริการด้วยใจพร้อมทั้งเรากล้าที่จะรับประกันงาน สายคล้องบัตร และสินค้าของเรา

บัตรพนักงาน ID Card

        

. . . ส า ย ค ล้ อ ง ข ว ด นํ้ า ดื่ ม . . .

 

ทางเราได้ดำเนินการจดสิทธิบัตรไว้เรียบร้อยแล้ว ห้ามผู้ใด้ลอกเลียนแบบการผลิตสายคล้องขวดนำ้ชนิดนี้

หากพบเห็นจะดำเนินการตามกฏหมายถึงที่สุด

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Visitors: 15,861