Contact US

โรงงานผลิต สายคล้องบัตร และอุปกรณ์เกี่ยวกับบัตร เรามีประสบการณ์ด้านการผลิต 

สายคล้องบัตร โดยตรงกว่า  20 ปี ที่มุ่งเน้นเรื่องคุณภาพของงาน สายคล้องบัตร 

เพื่อให้ลูกค้าใช้งานได้นาน และบริการด้วยใจ

พร้อมทั้งเรากล้าที่จะรับประกันงาน สายคล้องบัตร และสินค้าของเรา... 

เว็บไซต์ของเราได้รับการรับรองจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มากกว่า 10 ปีบริษัท เอฟเวรี่ธิง ไอ แคน จำกัด (Everything I Can Co.,Ltd)

โรงงาน : ลำลูกกา คลอง 11 (Lam Luk Ka 11) ถนนลำลูกกา ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

Direct Line : 098-438-3909

TEL : 0-2196-0089  Fax : 0-2196-0087

E-mail : everythingican@gmail.com 

Line Official Account : @eican 

Visitors: 57,508