สาย สกรีน + โลโก้เรซิ่น 1 จุด บนสาย + อุปกรณ์คลิ๊ปห้อยบัตร

...สายคล้องบัตร สกรีนโลโก้เรซิ่น 1 จุด (ที่สาย) + อุปกรณ์คลิ๊ปห้อยบัตร...

 

 

             
... สายคล้องบัตร สกรีนโลโก้เรซิ่น 1 จุด (ที่คลิ๊ป) + ล็อคสายด้วยเหล็ก ...

   
Visitors: 59,261