โรงงานผลิต สายคล้องบัตร และอุปกรณ์เกี่ยวกับบัตร เรามีประสบการณ์ด้านการผลิตสายคล้องบัตร โดยตรงกว่า 20 ปี ที่มุ่งเน้นเรื่องคุณภาพของงาน สายคล้องบัตรเพื่อให้ลูกค้าใช้งานได้นาน และบริการด้วยใจพร้อมทั้งเรากล้าที่จะรับประกันงาน สายคล้องบัตร และสินค้าของเรา

กรอบ-ซองใส่บัตร

 

 
...กรอบใส่บัตร แบบเปิดหน้า แนวตั้ง - แนวนอน แบบใส...                                    ...กรอบใส่บัตร แบบเปิดหน้า แนวตั้ง...       ...กรอบใส่บัตร แบบเปิดหน้า แนวนอน...

 

         

 

 

. . . . ซ อ ง สำ ห รั บ ใ ส่ บั ต ร . . . .

 

       

 

...ซองหนัง PU มีให้เลือกหลากสี...

 

 กรอบแบบซิลิโคน

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Visitors: 15,863