เราคือผู้ผลิตสายคล้องบัตร จำหน่ายสายคล้องบัตร ออกแบบสายคล้องบัตร ตามรูปแบบที่ท่านต้องการ ที่ได้รับการยอมรับกว่า 10 ปี คลิ๊กเข้าชมผลงาน รายละเอียดเกี่ยวกับสายคล้องบัตรได้เลย สกรีนโลโก้ลงบนสายคล้องบัตร ทำโลโก้เรซิ่นติดบนสายคล้องบัตร สายคล้องบัตรพิมพ์ 1 สี สายคล้องบัตรพิมพ์หลายสี สายคล้องบัตรแบบ OFFSET สายคล้องบัตรพิมพ์ FULL COLOR

กรอบ-ซองสำหรับใส่บัตร

 

...กรอบใส่บัตร แบบเปิดหน้า แนวตั้ง...           ...กรอบใส่บัตร แบบเปิดหน้า แนวนอน...

 

   

 

...กรอบใส่บัตร แบบเปิดหน้า แนวตั้ง - แนวนอน แบบใส...

 

         

  

    

 

 

 

. . . . ซ อ ง สำ ห รั บ ใ ส่ บั ต ร . . . .

 

       

 

...ซองหนัง PU มีให้เลือกหลากสี...

 

 กรอบแบบซิลิโคน

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++